Fotogalerie-schfl2

Děkanátko

Sbírka - Přerov

Koncert R. Čanakyho

Litoměřice (biřmovanci a schola)

Ples

Hr. tony 07/08

Biřmování

Rozlučka s o. Jaroslavem

Svátek Janiček (Zkouška 25.4.2008)

Návštěva Olomouce