Scholovské tričko

Scholovské tričko

Náš znak scholy je zpívající sluničko, které září a má radost, že může zpívat. :)

Červená barva protože: V křesťanství je červená barva symbolem prolité krve mučedníků, proto se používá jako liturgická barva při jejich památkách. Z naší farnosti pochází taky jeden úžasný mučedník Štěpán Trochta. Jsme na něj pyšní a modlíme se za jeho svatořečení, kterého se určitě jednou dočkáme. Proto i naše barva triček je červená.

Zadní strana trička: Nahoře je nadpis naší scholy (Schola Francova Lhota) a vebové stránky (www.scholafl.webnode.com). Pod nadpisem jsou vyjmenované přezdívky členek scholy: Elík, Kiki, Lenča, Jaňulka, Jani, Luci, Vendýsek, Jaňuli, Leňulka, Redza, Lenička, Evča.

Spodek naších triček zdobí i krásný nápis LÁSKA, VÍRA, NADĚJE.

Láskou myslíme : „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že Bůh si zamiloval nás a poslal svého Syna ..." (1Jan 4,10)
Víra nám říká, že věříme v Ježíše Krista, spasitele (tedy ten, kdo nás zachraňuje z moci hříchu a zla pro Boha), že tento Ježíš je synem Božím, který těm, kdo v něho uvěřili, dává svého svatého Ducha a účast na svém životě.
A v naději máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká až do samého vnitřku nebes, kam pro nás jako předchůdce vstoupil Ježíš. ( Žid 6, 19-20)