Děkanátní setkání mládeže

   Vsetinského, Vizovického a Valašsko Mezříčského děkanátu 27.3.2010 ve Valašské Polance

  1. Kde se křesťané
  2. Kvůli Tobě, Pane můj
  3. Na oltář (od Adorare)
  4. Kříž k nebi tam ční
  5. Hledám Tvoji tvář
  6. Svorni jsme